Khi các KH đến mua hàng tại OZ sẽ đc làm 1 thẻ KH.

  1. khi anh/chị tiêu dùng được 1tr thì thứ 3 hàng tuần khi anh/chị mua hàng bên shop sẽ được giảm 10% trên tổng bill (không áp dụng đối với online).

  2. Khi anh/chị tiêu dùng được 5tr thì anh/chị sẽ lên VIP SILVER được giảm 15% vào thứ 3 (không áp dụng đối với online) và 10% vào các ngày còn lại,

  3. Khi anh/chị tiêu dùng được 15tr thì anh/chị sẽ lên VIP GOLD được giảm 20% vào thứ 3 (không áp dụng đối với online) và 15% vào các ngày còn lại

  4. Khi anh/chị tiêu dùng được 30tr thì anh/chị sẽ lên VIP DIAMOND được giảm 25% vào thứ 3 (không áp dụng đối với online) và 20% vào các ngày còn lại vào tất cả các lần mua hàng.

  5. Trong tháng sinh nhật của anh/chị sẽ có 1 lần mua hàng giảm 20% nữa ạ, khi sử dụng nhớ mang theo CMND hoặc giấy tờ nào có ngày sinh để chứng minh anh/chị nha. Em cảm ơn ạ